میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

هو الاول


امسال هم توفیق شد و یک افطار، مهمان رهبر عزیز انقلاب بودیم. این بار البته با کارویژه‌ی مشخص ِ حاشیه‌نویسی.  همراه با چشیدن طعم لذت‌بخش هم‌سفره‌شدن با مردی که خوب بودن از چشمانش می‌بارد.


حاشیه‌نگاری من از افطاری امسال دانشجویان با رهبر عزیز انقلاب

۱ نظر ۲۳ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۰۲
محمدصالح سلطانی