میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

تا وقتی سطح درک هنری امت حزب‌الله، انیمیشن سطحی و شعاری  "بچرخ تا بچرخیم " را خوب ارزیابی کند، نباید انتظار داشته باشیم  "هنر انقلاب اسلامی "به این زودی ها شکوفا شود.


+شگفتا که شاهکاری چون بادیگارد و شکستی چون بچرخ تا بچرخیم، هر دو در یک موسسه تهیه و تولید شده اند.

 "اوج "در اوج است؟؟ 

۱ نظر ۲۵ فروردين ۹۵ ، ۱۸:۰۵
محمدصالح سلطانی