میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

هوالحق

سلام، عزاداری های قبول ان شا الله.

 این گزارش ِمثلا جامعه شناسانه را، برای snn  نوشته بودم. درباره هیئات مذهبی، و رویش جدیدی که با هیات امام صادق در حال شکل گیری است.

التماس دعا.
۰ نظر ۲۳ مهر ۹۵ ، ۱۲:۰۵
محمدصالح سلطانی