میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

هوالحی


«فروشنده»را دیدم. تقریباً مطابق انتظارم بود. فقط کمی مهیّج تر و بسیار درگیر کننده تر!

یادداشتی نوشم که در snn کار شد. برای افزایش تعداد کلیک هایش(!)، پیشنهاد می کنم یادداشت را از اینجا بخوانید:


متن یادداشت  در خبرگزاری دانشجو


۰ نظر ۲۲ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۵۵
محمدصالح سلطانی
۱ نظر ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۲۹
محمدصالح سلطانی