میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

مراسم تقدیر از برگزیدگان اولین جشنواره نوروزی سوره مهر،برگزار شد
پ.ن: تابستان داغی داشتم و دارم. شرکت در یک اردوی چهل و پنج روزه، آن هم وسط یکی از مراکز نظامی کشور بسیار هیچان انگیز است برایم. آنجا،به قاعده ی همه ی محیط های نظامی، نظارت و محدودیت وجود دارد. و همین که می توانم با اینترنت ِ نیم بند ِ همراه اول پیام های تلگرام م  را چک کنم خودش غنیمتی است...این پست را هم در میان یکی از مرخصی های میان ِ دوره ام انتشار می دهم. بیشتر با این هدف که بگویم هنوز «هستم» و به زودی متنی درباره ی تجربه ی  خاص و دل نشین ِ این تابستانی ام خواهم نوشت. انشاالله

۰ نظر ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۵۵
محمدصالح سلطانی