میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت صاحب» ثبت شده است

هو الحی شهر، با گل فرش شده است. نور ِ ریسه ها، منعکس می شود در قلب آدم ها و دلم غنج می رود از این همه رنگ که پرواز می کنند در آسمان. بساط ِ شربت و شیرینی به راه است، یک طوری که آدم اگر نخواهد هم لبخند می زند. می بینی؟ همه جا را به خاطر تو آذین بسته ایم. تویی که ندیده عاشقت شدیم و سالها به انتظارت نشسته ایم. نبودنت کِی تمام می‌شود ای معنای تام و تمام امید؟  فریاد ها در سینه ها مانده است. قلب ِ زمین، فشرده و فسرده، بی تو حال خوشی ندارد.

 نمی آیی؟...نیمه ی شعبان مبارک!

۰ نظر ۰۲ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۵۲
محمدصالح سلطانی