میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مصحف شریف» ثبت شده است

کلاس  درس معارف ِ کنکور سراسری، با تمام ایراداتش و انبوه ابهاماتی که در ذهن جوان ِ هجده ساله ی تشنه­ی دانایی به جای می گذارد، و علی رغم تمام مباحثی که ناقص رهایشان می کند، یک ویژگی مثبت بزرگ دارد: این که «تدبر» در آیات قرآن را یاد ِ دانش آموز می دهد. به او می فهماند که پس از خواندن هر آیه برود پی ِ «پیام آیه» . برود پی «کشف ارتباط» میان آیات. این خصلت خوب کلاس معارف کنکور را وام گرفته ام. که گاهی، بروم سراغ لایه های زیرین ِ آیات. لایه هایی که تا به حال به نظرم نمی آمدند و حالا، به واسطه ی عینکی که کلاس معارف کنکور روی چشمانم گذاشته، به چشمم می آیند را بنویسم. درباره ی «فضای» آیه فکر کنم و اندکی بیشتر به این کتاب راهنمای بشریت نزدیک شوم. اسمش تفسیر به رای است؟ تفسیر شخصی؟ اصلاً تفسیر است؟ نمی دانم. اینها «تعبیر شخصی» من هستند از برخی آیات مصحف. که گاهی، وبگاهم را متبرک خواهند کرد انشاءالله....

۱ نظر ۲۹ تیر ۹۳ ، ۱۰:۴۶
محمدصالح سلطانی